Skip to content
image

Tetra Pak นมไทยดีที่ซู้ดดด

July, 2022

เต็ดตรา แพ้ค มีโจทย์มาให้เราทำให้ “นมไทย” เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพและชวนคนไทยมาดื่มนมไทย

ทาร์เก็ตที่เรามองหาจึงเป็นกลุ่มคนที่ดื่มนมบ่อยที่สุด จึงจับกลุ่มเป้าหมายเป็นพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยที่ควรดื่มนมเป็นประจำทุกวัน ให้นมไทยที่มีหลายแบรนด์เป็น Top of Mind ในการเลือกซื้อนม UHT พร้อมดื่มให้ลูก

การสร้างความเชื่อมั่นให้พ่อแม่หายกังวลเรื่องคุณภาพของนมไทย การันตีด้วยคุณภาพการผลิตจากเต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านการจัดหาโซลูชันและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ระดับโลก ด้วยนวัตกรรมที่สามารถคงคุณค่าอาหารไว้ได้ นี่จึงกลายมาจุดแข็งที่เราอยากสื่อสารกับทาร์เก็ต

“นมไทยดีที่ซู้ดดด” ชวนให้มาซู้ดนมคุณภาพที่ผลิตโดยเกษตรกรไทย ที่ไม่แพ้นมชาติไหนในโลก ผ่าน Key Visual และ Content ที่บอกเล่าถึงคุณภาพของนมไทย รวมถึง KOLs และ KOCs ที่ช่วยเพิ่มการรับรู้ในกลุ่มทาร์เก็ตมากยิ่งขึ้น

#CreatexHouse x #TetraPakThailand